Log in
Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki "Z GÓRKI"

Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki "Z Górki" zostało utworzone w kwietniu 2015 r. z inicjatywy mieszkańców wsi Piaseczna Górka. W ramach dotychczasowej działalności podpisaliśmy umowę z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na dostarczanie bezpłatnie owoców i warzyw mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacj... Czytaj więcej >>

Adres:

Piaseczna Górka, Sowia 13 A
26-026 Morawica

Telefon: 604 603 380
Email: stowarzyszenie.zgorki@gmail.com

Klub Sportowy "Moravia"

Klub Sportowy "Moravia" zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej. W sezonie 2023/2024 pierwsza drużyna Moravii wystepuje w IV lidze świętokrzyskiej. KS Moravia uzyskał też złotą gwiazdkę certyfikacji nadawaną przez PZPN, świadcząca o najwyższym poziomie szkolenia dzieci. 

... Czytaj więcej >>
Adres:

Brzeziny, ul. Na Stadion 1
26-026 26-026 Morawica

Telefon: 501 459 239
Email: biuro@ksmoravia.pl

Stowarzyszenie między Rajem a Piekłem

Stowarzyszenie zajmuje się działalnością na rzecz lokalnej społeczności, w szczególności dzieci i młodzieży. Odpowiada na istniejące potrzeby, propaguje sport i aktywne spędzanie wolnego czasu, kreuje potrzebę realizacji własnych pasji wśród najmłodszych. Od kilku lat organizuje wakacyjne akcje pn. "Wakacje z pasją".

Czytaj więcej >>

Adres:

Szewce, ul. Dewońska 91
26-052 Sitkówka-Nowiny

Telefon: 502 255 491, 530 725 125
Email: raj_pieklo@vp.pl

Stowarzyszenie Zelejowa Piękna i Zdrowa

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu ochronę środowiska naturalnego, zasobów krajobrazowych i przyrodniczych ulic Zelejowa i Sitkówka leżących w gminie Chęciny o bogatych walorach historycznych i turystycznych,

2. Rozwój ulic Zeje... Czytaj więcej >>

Adres:

Chęciny, ul. Zelejowa 56
26-060 Chęciny

Telefon: 666 501 044
Email: polanskawanda11@gmail.com

Stowarzyszenie Przyjaciół Brzezin Podwola

27 stycznia 2008 r. odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej, która widziała potrzebę powołania stowarzyszenia mieszkańców Brzezin i Podwola. Zebranie założycielskie miało miejsce 10 lutego w Zespole Szkół w Brzezinach. Trzydziestu czterech obecnych członków założycieli podjęło uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Brzezin i... Czytaj więcej >>

Adres:

Brzeziny, pl. ks. Augusta Żołątkowskiego 1
26-026 Morawica

Telefon: 505 862 023
Email: stowarzyszenie.brzeziny@gmail.com
Strona internetowa: http://brzeziny.pl

Stowarzyszenie Wola Morawicka

Celem stowarzyszenia jest

:a) założenie i prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Woli Morawickiej,

b) wspieranie działań i dbałość o ochronę środowiska,

c) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy wsi Wola Morawicka w gminie Morawica,

d) zakładanie i prowadzenie innych placówek o... Czytaj więcej >>

Adres:

Wola Morawicka; ul. Podemłynie 1
26-026 Morawica

Telefon: 41 311 41 19
Email: sp@interia.pl
Strona internetowa: http://spwolamorawicka.edu.org

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Towarzystwo Przyjaciół Nidy istnieje od 2003 roku. Jego powstanie miało związek z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nidzie. Zagrożenie to wynikało ze złej sytuacji finansowej placówki spowodowanej bardzo małą liczbą uczniów. Prognozy na lata następne były jeszcze gorsze. Jedyną możliwością ratowania sytuacji było przejęcie odpowiedzialności za szk... Czytaj więcej >>

Adres:

Nida 38
26-026 Morawica

Telefon: 502578132
Email: tpn@poczta.onet.pl

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy

Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Morawicy zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 23 sierpnia 2001 r. Organizacja powstała w celu merytorycznego sprawowania opieki nad orkiestrą dętą.

Stowarzyszenie jest otwarte na współpracę z instytucjami, podmiotami gospodarczymi oraz osobami f... Czytaj więcej >>

Adres:

Morawica, ul. Kielecka 26
26-026 Morawica

Telefon: 514 536 173
Email: zofia.kruk1@wp.pl

Fundacja Działająca Na Rzecz Miejscowej Społeczności w Bilczy "KAZIMIERZ"

Zadania i cele jakie stawia sobie Fundacja „Kazimierz" określone zostały w statucie i są następujące:1.Integrację społeczności lokalnej.2.Wspieranie i pomoc w realizacji inwestycji budowy kościoła parafialnego oraz innych inwestycji prowadzonych przez parafię.3.Inicjowanie i wspieranie działań ukierunkowanych na rozwój i popularyzację kultury fizycznej,... Czytaj więcej >>

Adres:

Bilcza, ul.Szkolna 2
26-026 Morawica

Telefon: 572 498 649
Email: bilcza.koloroweprzedszkole@gmail.com
Strona internetowa: http://naszabilcza.pl

Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności I Ekorozwoju Wsi Łabędziów

MISJA

A) ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ MIESZKAŃCÓW, PRZEZ POZNAWANIE HISTORII WSI I UMOŻLIWIENIE WPŁYWU NA JEJ ROZWÓJ, B) BUDOWANIE WZAJEMNYCH WIĘZI MIĘDZYLUDZKICH, PRZEZ ORGANIZACJĘ KOLEKTYWNEGO DZIAŁANIA MIESZKAŃCÓW NA RZECZ WSI, C) ORGANIZOWANIE I WSP... Czytaj więcej >>

Adres:

Łabędziów, ul. Długa 38
26-026 Morawica

Telefon: 793 667 376
Email: agnieszkaorlinska@wp.pl