Log in

Stowarzyszenie Zelejowa Piękna i Zdrowa

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Wspieranie inicjatyw społecznych mających na celu ochronę środowiska naturalnego, zasobów krajobrazowych i przyrodniczych ulic Zelejowa i Sitkówka leżących w gminie Chęciny o bogatych walorach historycznych i turystycznych,

2. Rozwój ulic Zejelowa i Sitkówka pod względem inwestycyjnym, ekologicznym, estetycznym i kulturalnym,

3. Kultywowanie i promowanie tradycji, kultury ludowej i przekazywanie obyczajów młodemu pokoleniu,

4. Podejmowanie działań na rzecz ochrony rezerwatu Góra Zejelowa i rzadko występujących okazów fauny i flory,

5. Promowanie zdrowego trybu życia oraz szerzenie wiedzy i edukacji prozdrowotnej,

6. Angażowanie inicjatyw społecznych na rzecz budowy oświetlenia ulicznego i modernizacji dróg,

7. Wspieranie inicjatyw budowy obiektu celu publicznego, takiach jak świetlica osiedlowa jako mijesce spotkań młodzieży i dorosłych,

8. Wspieranie dobroczynności i pomocy potrzebującym.


Słowa kluczowe: stowarzyszenie Zelejowa
Adres:

Chęciny, ul. Zelejowa 56
26-060 Chęciny

Dane kontaktowe:

Telefon: 666 501 044
Email: polanskawanda11@gmail.com

Located in: