Log in

Nowe firmy dzięki dofinansowaniu z LGD „Perły Czarnej Nidy”

logoNa przełomie marca i kwietnia bieżącego roku LGD „Perły Czarnej Nidy” przeprowadziła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 podejmowanie działalności gospodarczej. Na ten cel przeznaczyliśmy 500 tys. zł określając dofinansowanie na poziomie 50 tys. zł. Do biura LGD wpłynęło 19 wniosków, a których jak łatwo policzyć pomoc uzyskać mogło tylko 10. Po długotrwałej procedurze nadszedł w końcu czas na to by działalności uruchomić i zacząć zarabiać. Dziś przedstawiamy pierwszy z dziesięciu pomysłów na biznes.

Firma Pana Kamila Kowalczyka pn. „Usługi Geodezyjne i Kartograficzne GRUNT inż. Kamil Kowalczyk’’ rozpoczęła działalność 16.10.2017r., jej siedziba znajduje się w Chęcinach, os. Sosnówka. Oferta firmy GRUNT skierowana jest do klientów indywidulanych, firm projektowych i budowlanych oraz do administracji publicznej w zakresie usług:

Geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne:

• Sporządzanie mapy do celów projektowych w formie analogowej oraz cyfrowej

• Sporządzanie map numerycznych

• Aktualizacja mapy zasadniczej do różnych celów

• Tyczenie budynków, sieci uzbrojenia terenu, drogi oraz innych obiektów budowlanych

• Inwentaryzacja powykonawcza budynków, sieci uzbrojenia terenu, drogi oraz innych obiektów budowlanych

Opracowania geodezyjne związane z nieruchomościami i ewidencją gruntów:

• Podziały nieruchomości

• Wznowienie / wyznaczenie znaków granicznych

• Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów prawno-sądowych:

- sporządzanie projektu podziału nieruchomości w celu zasiedzenia oraz zniesienia współwłasności

- sporządzanie mapy sytuacyjnej w celu ustalenia służebności przejścia, przejazdu, ustanowienia drogi koniecznej

- regulacja stanu prawnego w tym sporządzanie wykazu synchronizacyjnego w celu ujawnienia nieruchomości w księdze wieczystej

• Rozgraniczenia nieruchomości

Specjalistyczne prace:

• Pomiar objętości mas ziemnych

• Pomiar pionowości budowli

• Pomiary kontrolne kominów, masztów i innych budowli

• Pomiary powierzchni użytkowych lokali mieszkalnych, usługowych i hal produkcyjnych

• Badanie przemieszczeń, odkształceń poziomych i osiadań obiektów budowlanych

• Wektoryzacja map analogowych do formatu cyfrowego w dowolnej postaci

Ze środków otrzymanych z dofinansowania oraz ze środków własnych przedsiębiorca planuje zakupić niezbędny sprzęt tj. zestaw do pomiarów satelitarnych, niwelator elektroniczny, komputer, zestaw akcesoriów pomocnych przy pomiarze geodezyjnym, specjalistyczne oprogramowanie niezbędne do opracowania wyników pomiarów, a także zainwestować w promocję firmy w celu pozyskania klientów.

Usługi, w początkowej fazie rozwijania działalności będą świadczone na terenie województwa świętokrzyskiego. Po kilku latach istnienia na rynku, firma chce poszerzyć obszar swojej działalności o kolejne województwa skupiając się na realizacji dużych projektów.

Firma będzie promować swoje usługi za pośrednictwem mediów społecznościowych, strony internetowej a także dzięki ulotkom, rozdawanym potencjalnym klientom. Przewidywane są również korzystne programy rabatowe przy kompleksowej obsłudze inwestycji. Przedsiębiorstwo nastawione jest na budowanie przyjaznej, profesjonalnej i długotrwałej relacji z każdym klientem dzięki fachowemu doradztwu oraz terminowemu wykonaniu zlecenia.

Firma uzyskała dofinansowanie w wysokości 50 tys. zł. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Dane kontaktowe właściciela firmy:

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

numer telefonu: 512-595-055