Log in

Aktualności

Umowa na projekt współpracy podpisana

IMG 9552W dniu wczorajszym Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” podpisał z Samorządem Województwa umowę na realizację projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości”. Jest to projekt realizowany przez dwadzieścia LGD-ów z całej Polski, a także jedną ze Słowacji. Projekt skierowany jest głównie do przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych. W ramach działań lokalnych planujemy doradztwo z zakresu prawa, podatków i księgowości oraz w zakresie przedsiębiorczości (pozyskiwanie środków, marketing i reklama, zakładanie działalności gospodarczej). Doradztwo prowadzone będzie we wszystkich gminach wchodzących w skład LGD przez 22 miesiące. Kolejnym zadaniem w ramach projektu będzie organizacja wyjazdu dla na największe mobilne spotkanie biznesowo-gospodarcze w Polsce tj. VI Kongres Przedsiębiorczości do Poznania, którego motywem przewodnim będzie Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości. 2 dni rozmów, 25 paneli dyskusyjnych, 150 prelegentów i około 1500 uczestników - wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów. To wydarzenie już pod koniec września 2018. Trzecim zadaniem w ramach projektu będzie organizacja trzech szkoleń: Ochrona Danych Osobowych w firmach i instytucjach, Negocjacje w biznesie, Innowacje marketingowe w biznesie. Szkolenia zaplanowano na pierwszą połowę 2019 roku.

Ogłoszenie naboru wniosków na integrację!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” działająca na terenie gmin: Chęciny, Morawica, Sitkówka- Nowiny Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2018/G na operacje w ramach przedsięwzięcia: 3.2.1 Działania na rzecz integracji mieszkańców, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Nowe firmy dzięki dofinansowaniu z LGD „Perły Czarnej Nidy”

logoNa przełomie marca i kwietnia bieżącego roku LGD „Perły Czarnej Nidy” przeprowadziła nabór wniosków w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 podejmowanie działalności gospodarczej. Na ten cel przeznaczyliśmy 500 tys. zł określając dofinansowanie na poziomie 50 tys. zł. Do biura LGD wpłynęło 19 wniosków, a których jak łatwo policzyć pomoc uzyskać mogło tylko 10. Po długotrwałej procedurze nadszedł w końcu czas na to by działalności uruchomić i zacząć zarabiać. Dziś przedstawiamy pierwszy z dziesięciu pomysłów na biznes.

Firma Pana Kamila Kowalczyka pn. „Usługi Geodezyjne i Kartograficzne GRUNT inż. Kamil Kowalczyk’’ rozpoczęła działalność 16.10.2017r., jej siedziba znajduje się w Chęcinach, os. Sosnówka. Oferta firmy GRUNT skierowana jest do klientów indywidulanych, firm projektowych i budowlanych oraz do administracji publicznej w zakresie usług:

Bezpłatne szkolenia dla organizacji pozarządowych

W imieniu stowarzyszenia Między Rajem a Piekłem serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu Lokalna Sieć Współpracy organizacji z terenu LGD Perły Czarnej Nidy. W ramach szkolenia dwa bloki tematyczne:
1. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych ( w ramach bloku specjaliści odpowiedzą m.in. na pytania: co organizacja może a czego nie w świetle prawa, czy organizacja może sprzedawać prace wytworzone w ramach swojej działalności, jak skonstruować umowy z pracownikami itp.)
2. Finansowanie organizacji pozarządowych ( w ramach bloku specjaliści odpowiedzą m.in. na pytania:skąd pozyskać źródła finansowania dla organizacji, jak ubiegać się o statut opp, jak szukać dotacji i jak pisać wnioski itp).
 
Szczegóły oraz karta zgłoszenia w załączniku. Zgłoszenia przyjmowane są do 19.10.2017r.
Plakat - pobierz
Karta zgłoszenia - pobierz

WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Po raz kolejny wydłużamy termin naboru do projektu na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie". Tym razem do 14 czerwca do godz. 15:30. Ze względu na małe zainteresowanie tym działaniem jest duża szansa na pozyskanie dotacji w kwocie 21 tys. zł i 1100 zł wsparcia pomostopwego przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Zapraszamy!

Zasada konkurencyjności dla beneficjentów

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" pragnie przypomnieć wszystkim, którzy podpisali lub podpiszą wnioski o dofinansowanie działań ze środków LGD, o konieczności stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań realizowanych w ramach projektów. Zgodnie z tym trybem beneficjenci PROW 2014-2020 są zobowiązani między innymi do zamieszczania zapytań ofertowych na Portalu Ogłoszeń ARiMR http://www.portalogloszen.arimr.gov.pl. W załączeniu poradnik dla beneficjentów PROW dot. zasad konkurencyjności

Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich i rozporządzenie w sprawie trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców dostępne są na stronie: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/o-programie/legislacja-krajowa

Wniosek o nadanie uprawnień do portalu ARiMR wraz z instrukcją dostępny jest na stronie ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/portal-ogloszen-arimr-dla-wnioskodawcowbeneficjentow-wybor-oferty-na-wykonanie-inwestycji-tj.html

Rodzaje wsparcia w projekcie pn: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

Szkolenie 30 h
Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w  szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu odbędą zajęcia z następujących zagadnień:


•    Prawne aspekty działalności gospodarczej
•    Księgowość i podatki w małej firmie
•    Zasady rozliczania dotacji
•    Warsztaty pisania Biznes Planów

Złóż wniosek na dotację do 22.05.2017!!!

Wszystkie osoby zainteresowane projektem,, Lgd-owskie wsparcie w biznesowym starcie", informujemy, że formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w biurze LGD "Perły Czarnej Nidy" ul.Spacerowa 7 do dnia 22 maja do godz. 15.30  Serdecznie zapraszamy.

 

Dotacje na Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania „Perły Czarnej Nidy” rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

      Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy
w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

W projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo,
2. osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnościami
– osoby z terenów wiejskich,
– osoby po 50 roku życia,
– osoby niskowykwalifikowane,
– osoby długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:

– dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
– wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
– wsparcie szkoleniowo – doradcze

– catering w czasie trwania szkoleń,
– materiały szkoleniowe.

Rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” planowana jest od  20 kwietnia 2017 r.

Spotkania informacyjno- szkoleniowe

Przypominamy, że dziś, jutro i pojutrze odbędą się spotkania informacyjno – szkoleniowe przed naborem wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Spotkania odbędą się w każdej z gmin wchodzących w skład LGD wg harmonogramu zamieszczonego tutaj. Spotkania będą szansą na uzyskania zaświadczenia, które będzie można dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Zapraszamy na spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla osób chcących podjąć działalność gospodarczą w związku z planowanym naborem wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej.

Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” informuje, że spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbędzie się w każdej z gmin obejmujących obszar LSR w terminach:

Morawica: 27.03.2017 r. o godz. 13.30, sala konferencyjna Samorządowego Centrum Kultury, ul.Spacerowa 7;

Nowiny: 28.03.2017 r. o godz. 13.30, sala konferencyjna Urzędu Gminy, ul. Białe Zagłębie 25.

Chęciny: 29.03.2017 r. o godz. 13.30 „ Niemczówka”, ul. Małogoska 7;

 Zapraszamy potencjalnych beneficjentów jak również wszystkie osoby zainteresowane projektem.

Jednocześnie przypominamy, że pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo dla osób chcących aplikować o środki z naszego budżetu. Jesteśmy dostępni w biurze mieszczącym się w Morawicy, ul. Spacerowa 7 w dni robocze w godz.7:30-15:30, a także pod numerem telefonu 41 31 14 691 wew. 304, 305.

Centrum Rehabilitacji w Brzezinach zaprasza na Turnus Rehabilitacyjny

Firma z terenu LGD za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" zaprasza dzieci i młodzież na 10-cio dniowy turnus rehabilitacyjny ( 30.01- 10.02.2017 r.) gdzie pod okiem wykwalifikowanych fizjoterapeutów prowadzone będą zajęcia indywidualne oraz grupowe dostosowane do potrzeb małych pacjentów.

Szczegóły ogłoszenia przedstawiamy poniżej. Na Państwa prośbę będziemy bezpłatnie zamieszczać na bieżąco newsy dotyczące np. akcji rabatowych, nowych produktów, prezentacji dobrych praktyk, propozycji współpracy i innych wydarzeń, którymi chcielibyście się Państwo podzielić. Zapraszamy do kontaktu!


Ogłoszenie - pobierz

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie

W związku z planowanym naborem na Rozpoczęcie działalności gospodarczej planujemy szkolenie, które odbędzie się w Morawicy ul. Spacerowa 7 w sali konferencyjnej Samorządowego Centrum Kultury w dniu 27.01.2017 r. dla osób chcących aplikować w tym konkursie. Termin zgłaszania się na ww. szkolenie upływa 24.01.2017 r. Liczba miejsc ograniczona. Lista osób zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu opublikowana zostanie na stronie internetowej LGD w dniu 25.01.2017 r. Poniżej zamieszczamy formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

Formularz zgłoszeniowy - pobierz

Firma z terenu LGD poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy

Firma z terenu LGD za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje o naborze na wolne stanowisko pracy. Szczegóły ogłoszenia przedstawiamy poniżej. Na Państwa prośbę będziemy bezpłatnie zamieszczać na bieżąco newsy dotyczące np. akcji rabatowych, nowych produktów, prezentacji dobrych praktyk, propozycji współpracy i innych wydarzeń, którymi chcielibyście się Państwo podzielić. Zapraszamy do kontaktu!

Spotkania informacyjno-konsultacyjne z przedsiębiorcami

 DSC00101 Kopiowanie

W dniach od 18.10.2016 do 21.10.2016 w gminie Chęciny, Morawica, i Sitkówka-Nowiny odbywały  się spotkania informacyjno – konsultacyjne dotyczące zasad ubiegania się o środki finansowe w ramach działania 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej, w których łącznie uczestniczyło 40 osób. Spotkanie prowadził Pan Przemysław Strójwąs - kierownik biura Lokalnej Grupy Działania "Perły Czarnej Nidy". Podczas spotkań szczegółowo omówione zostały warunki ubiegania się o środki finansowe na rozwój działalności gospodarczej. Była to szansa dla potencjalnych wnioskodawców do wyjaśnienia wielu sytuacji problemowych pojawiających się w momencie wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz innych niezbędnych dokumentów.

 Jednocześnie przypominamy, że pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo dla osób chcących aplikować o środki z naszego budżetu. Jesteśmy dostępni w biurze mieszczącym się w Morawicy, ul. Spacerowa 7 w dni robocze w godz.7:30-15:30, a także pod numerem telefonu 41 31 14 691 wew. 304, 305.

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji

_DSC0002.JPG - 1.72 MB

W dniu 14.10.2016 r. zostało zoorganizowane szkolenie dla Członków Organu Decyzyjnego, Zarządu, pracowników biura Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" z zasad przeprowadzania naborów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Odbyło się również tego samego dnia posiedzenie Rady, która zatwierdziła zmianę kryteriów wyboru operacji. Kryteria poniżej.

 

Kryteria wyboru operacji - pobierz