Log in

WYDŁUŻENIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Po raz kolejny wydłużamy termin naboru do projektu na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie". Tym razem do 14 czerwca do godz. 15:30. Ze względu na małe zainteresowanie tym działaniem jest duża szansa na pozyskanie dotacji w kwocie 21 tys. zł i 1100 zł wsparcia pomostopwego przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Zapraszamy!

Dokumenty rekrutacyjne 

Regulamin rekrutacji - pobierz

Formularz rekrutacyjny - pobierz

Deklaracja uczestnictwa w projekcie - pobierz

Oświadczenie profil pomocy - pobierz

Oświadczenie osoby biernej zawodowo - pobierz

Oświadczenie uczestnika projektu - pobierz

Karta oceny formularza rekrutacyjnego - pobierz