Log in

Dla przedsiębiorców

Umowa na projekt współpracy podpisana

IMG 9552W dniu wczorajszym Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perły Czarnej Nidy” podpisał z Samorządem Województwa umowę na realizację projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości”. Jest to projekt realizowany przez dwadzieścia LGD-ów z całej Polski, a także jedną ze Słowacji. Projekt skierowany jest głównie do przedsiębiorców i osób przedsiębiorczych. W ramach działań lokalnych planujemy doradztwo z zakresu prawa, podatków i księgowości oraz w zakresie przedsiębiorczości (pozyskiwanie środków, marketing i reklama, zakładanie działalności gospodarczej). Doradztwo prowadzone będzie we wszystkich gminach wchodzących w skład LGD przez 22 miesiące. Kolejnym zadaniem w ramach projektu będzie organizacja wyjazdu dla na największe mobilne spotkanie biznesowo-gospodarcze w Polsce tj. VI Kongres Przedsiębiorczości do Poznania, którego motywem przewodnim będzie Nowoczesna gospodarka – kapitał dla przyszłości. 2 dni rozmów, 25 paneli dyskusyjnych, 150 prelegentów i około 1500 uczestników - wypracowane rozwiązania mogą zostać przełożone na działania praktyczne i zaowocować nawiązaniem długofalowych kontaktów. To wydarzenie już pod koniec września 2018. Trzecim zadaniem w ramach projektu będzie organizacja trzech szkoleń: Ochrona Danych Osobowych w firmach i instytucjach, Negocjacje w biznesie, Innowacje marketingowe w biznesie. Szkolenia zaplanowano na pierwszą połowę 2019 roku.

Zaktualizowana instrukcja wypełniania wopp dla podejmujących działalność gospodarczą oraz arkusze do biznesplanów

W dniu 10.02.2017 roku otrzymaliśmy zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” dla działania 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Zmiany w instrukcji zaznaczono kolorem żółtym. Poniżej zamieszczamy link do instrukcji - Zaktualizowana instukcja wopp

Zamieszczamy również narzędzie do wyliczania tabel finansowych w biznesplanie dla osób podejmujących działalność gospodarczą, które z pewnością ułatwi przygotowanie tego dokumentu -  link do narzędzia

Dla osób, które już złożyły dokumenty w ramach Rozwijania działalności gospodarczej zamieszczmy link, który będzie pomocny przy poprawkach tabel w biznesplanie - link do narzędzia

Ogłoszenie wyników w ramach przedsięwzięcia 1.1.2

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 "Rozwój działalności gospodarczej" w terminie 02.11.2016 r.-30.11.2016 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny - znajdziesz tutaj

Masz pomysł na biznes? My mamy dla Ciebie dofinansowanie!

Ludzie młodzi to największy kapitał każdego kraju. Nie bez przyczyny w osobach młodych pokłada się nadzieję na lepszą przyszłość społeczeństwa. Podobne podejście podziela ekonomia i gospodarka – to właśnie młodzi, często tuż po zakończeniu edukacji lub nawet w jej trakcie szukają sposobów na wdrożenie swoich pomysłów, spełnienie marzeń o własnym biznesie, realizują - często zdawać by się mogło – szalone i nierealne pomysły, które okazują się wielkimi sukcesami, również kasowymi. Coraz więcej inicjatyw realizowanych jest w celu aktywizowania młodzieży, pokazania kierunków w jakich mogą się rozwijać, prowadzone jest doradztwo zawodowe niezwykle istotne podczas określania predyspozycji itp.

Zakończony nabór wniosków na Rozwój Działalności Gospodarczej

Informujemy, że dnia 30.11.2016 roku zakończył się nabór wniosków na przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej. Wpłyneło 18 wniosków na łączną kwotę  2 990 537,00 złotych. Obecnie wnioski są poddawane ocenie formalnej, wkrótce Rada dokona oceny i wyboru wniosków do dofinansowania.

Zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

W dniu 25.11.2016 roku otrzymaliśmy zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Zmiany w instrukcji zaznaczono kolorem żółtym. Poniżej zamieszczamy link do instrukcji.

Zaktualizowana instukcja wopp