Log in

Stowarzyszenie Wola Morawicka

Celem stowarzyszenia jest

:a) założenie i prowadzenie publicznej szkoły podstawowej w Woli Morawickiej,

b) wspieranie działań i dbałość o ochronę środowiska,

c) inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wszechstronny rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy wsi Wola Morawicka w gminie Morawica,

d) zakładanie i prowadzenie innych placówek oświatowych.


Słowa kluczowe: stowarzyszenia, szkola, wola morawicka
Adres:

Wola Morawicka; ul. Podemłynie 1
26-026 Morawica

Dane kontaktowe:

Telefon: 41 311 41 19
Email: sp@interia.pl
Strona internetowa:

Located in: