Log in

Towarzystwo Przyjaciół Nidy

Towarzystwo Przyjaciół Nidy istnieje od 2003 roku. Jego powstanie miało związek z likwidacją Szkoły Podstawowej w Nidzie. Zagrożenie to wynikało ze złej sytuacji finansowej placówki spowodowanej bardzo małą liczbą uczniów. Prognozy na lata następne były jeszcze gorsze. Jedyną możliwością ratowania sytuacji było przejęcie odpowiedzialności za szkołę przez organ, który zagwarantowałby racjonalne wykorzystanie skromnych środków. W takich właśnie okolicznościach, przy owocnej współpracy lokalnej społeczności z władzami gminy Morawica, powołane zostało do życia Towarzystwo Przyjaciół Nidy.Za główny cel, oprócz naturalnej dbałości o ochronę środowiska oraz wspierania rozwoju społeczno - kulturalnego wsi, przyjęto prowadzenie w oparciu o program „Mała Szkoła” Szkoły Podstawowej w Nidzie.


Słowa kluczowe: Nida, szkoła, Towarzystwo Przyjaciół Nidy
Adres:

Nida 38
26-026 Morawica

Dane kontaktowe:

Telefon: 502578132
Email: tpn@poczta.onet.pl

Located in: