Log in

Dla organizacji społecznych

Bezpłatne szkolenie dla organizacji pozarządowych

W imieniu stowarzyszenia Między Rajem a Piekłem serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu Lokalna Sieć Współpracy organizacji z terenu LGD Perły Czarnej Nidy. W ramach szkolenia dwa bloki tematyczne:
1. Podstawy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych ( w ramach bloku specjaliści odpowiedzą m.in. na pytania: co organizacja może a czego nie w świetle prawa, czy organizacja może sprzedawać prace wytworzone w ramach swojej działalności, jak skonstruować umowy z pracownikami itp.)
2. Finansowanie organizacji pozarządowych ( w ramach bloku specjaliści odpowiedzą m.in. na pytania:skąd pozyskać źródła finansowania dla organizacji, jak ubiegać się o statut opp, jak szukać dotacji i jak pisać wnioski itp).
 
Szczegóły oraz karta zgłoszenia w załączniku. Zgłoszenia przyjmowane są do 19.10.2017r.
Plakat - pobierz
Karta zgłoszenia - pobierz

Mikrodotacje dla grup nieformalnych i młodych organizacji

W imieniu Stowarzyszenia Integracja i Rozwój z Kielc oraz Fundacji Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży ze Staszowa zachęcamy do udziału w projekcie "Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw - II edycja", w ramach którego można poozyskać mikrodotację w wysokości do 5 000,00 zł. Nabory wniosków na przełomie czerwca i lipca oraz we wrześniu. Więcej informacji na stronie www.fio.sir.com.pl oraz pod numerami te. 41 361 04 92 wew. 20, 22 oraz 798 050 904.

Nabór wniosków na przedsięwzięcie 3.1.1 Lokalna sieć innowacji

W dniu wczorajszym ukazało się ogłoszenie o naborze wniosków na projekt grantowy w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji. Wnioski przyjmować będziemy od 7 do 28 lutego 2017 roku. Do rozdysponowania mamy kwotę 50 000,00 zł. W ramach naboru chcemy zrealizować minimum 5 zadań takich jak szkolenia, warsztaty, akcje informacyjne, profesjonalne doradztwo w zakresie podejmowania działalności społecznej, tworzenie platform i sieci współpracy. Realizacja zadań zaowocuje wypracowaniem innowacyjnych rozwiązań lokalnych problemów. Innowacyjność rozumiana jest tutaj zgodnie z przyjętą w LSR definicją jako oddolnie wypracowane rozwiązania, których nowatorskość przejawia się w zastosowaniu nowych sposobów wykorzystania lokalnych zasobów. Wypracowane rozwiązania będa mogły zostać wdrożone w ramach projektów grantowych  realizowanych w późniejszym terminie w ramach kolejnych przedsięwzięć.

Wszelkich informacji na temat ogłoszonego naboru udzilają pracownicy biura LGD, którzy świadczą bezpłatne doradztwo w biurze LGD mieszczącym się w Morawicy ul. Spacerowa 7 oraz pod numerami telefonu 41 311 46 91 wew. 304, 305.

Ogłoszenie o naborze znajduje się w zakładce Konkursy/2014-2020/3.1.1 Lokalna sieć innowacji