Log in

Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki "Z GÓRKI"

Stowarzyszenie Mieszkańców Piasecznej Górki "Z Górki" zostało utworzone w kwietniu 2015 r. z inicjatywy mieszkańców wsi Piaseczna Górka. W ramach dotychczasowej działalności podpisaliśmy umowę z Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim na dostarczanie bezpłatnie owoców i warzyw mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji. W czerwcu 2015 i 2016 roku stowarzyszenie wspierało inicjatywy Sołtys jakimi była organizacja I i II Festynu Rodzinnego dla mieszkańców Piasecznej Górki. W listopadzie 2015 roku zrealizowało projekt "Spartakiada Rodzinna", a w kwietniu 2016 r. "Wielkie Sprzątanie Piasecznej Górki". Głowne cele statutowe to: 1. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu wszechstronny rozwój kulturalny, społeczny i gospodarczy mieszkanców, 2. wspieranie działań związanych z ochroną środowiska, 3. szerzenie i umacnianie przywiązania do sołectwa wśród mieszkańców, 4. wspieranie inicjatyw społeczności lokalnej, 5. promowanie wśród mieszkańców idei wolontariatu i organizowanie działań wolontariackich, 6. troska o piękno i estetyczny wygląd Piasecznej Górki, 7. inspirowanie do twórczego działania mieszkańców, 8. wspieranie działań na rzecz kultury fizycznej i zdrowego trybu życia


Słowa kluczowe: Bank Żywności w Ostrowcu spartakiada Festyn Rodzin, stowarzyszenie Piaseczna Górka wolontariat , y sprzątanie Ziemi
Adres:

Piaseczna Górka, Sowia 13 A
26-026 Morawica

Dane kontaktowe:

Telefon: 604 603 380
Email: stowarzyszenie.zgorki@gmail.com

Located in: