Log in

Ogłoszenie wyników w ramach przedsięwzięcia 1.1.2

Lokalna Grupa Działania "Perły Czarnej Nidy" informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 "Rozwój działalności gospodarczej" w terminie 02.11.2016 r.-30.11.2016 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny - znajdziesz tutaj