Log in

Zaktualizowana instrukcja wypełniania wopp dla podejmujących działalność gospodarczą oraz arkusze do biznesplanów

W dniu 10.02.2017 roku otrzymaliśmy zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” dla działania 1.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Zmiany w instrukcji zaznaczono kolorem żółtym. Poniżej zamieszczamy link do instrukcji - Zaktualizowana instukcja wopp

Zamieszczamy również narzędzie do wyliczania tabel finansowych w biznesplanie dla osób podejmujących działalność gospodarczą, które z pewnością ułatwi przygotowanie tego dokumentu -  link do narzędzia

Dla osób, które już złożyły dokumenty w ramach Rozwijania działalności gospodarczej zamieszczmy link, który będzie pomocny przy poprawkach tabel w biznesplanie - link do narzędzia