Log in

Zaktualizowana instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

W dniu 25.11.2016 roku otrzymaliśmy zaktualizowaną instrukcję wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. Zmiany w instrukcji zaznaczono kolorem żółtym. Poniżej zamieszczamy link do instrukcji.

Zaktualizowana instukcja wopp