Log in

Zakończony nabór wniosków na Rozwój Działalności Gospodarczej

Informujemy, że dnia 30.11.2016 roku zakończył się nabór wniosków na przedsięwzięcie 1.1.2 Rozwój działalności gospodarczej. Wpłyneło 18 wniosków na łączną kwotę  2 990 537,00 złotych. Obecnie wnioski są poddawane ocenie formalnej, wkrótce Rada dokona oceny i wyboru wniosków do dofinansowania.