Log in

Nabór wniosków na przedsięwzięcie 3.1.1 Lokalna sieć innowacji

W dniu wczorajszym ukazało się ogłoszenie o naborze wniosków na projekt grantowy w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Lokalna sieć innowacji. Wnioski przyjmować będziemy od 7 do 28 lutego 2017 roku. Do rozdysponowania mamy kwotę 50 000,00 zł. W ramach naboru chcemy zrealizować minimum 5 zadań takich jak szkolenia, warsztaty, akcje informacyjne, profesjonalne doradztwo w zakresie podejmowania działalności społecznej, tworzenie platform i sieci współpracy. Realizacja zadań zaowocuje wypracowaniem innowacyjnych rozwiązań lokalnych problemów. Innowacyjność rozumiana jest tutaj zgodnie z przyjętą w LSR definicją jako oddolnie wypracowane rozwiązania, których nowatorskość przejawia się w zastosowaniu nowych sposobów wykorzystania lokalnych zasobów. Wypracowane rozwiązania będa mogły zostać wdrożone w ramach projektów grantowych  realizowanych w późniejszym terminie w ramach kolejnych przedsięwzięć.

Wszelkich informacji na temat ogłoszonego naboru udzilają pracownicy biura LGD, którzy świadczą bezpłatne doradztwo w biurze LGD mieszczącym się w Morawicy ul. Spacerowa 7 oraz pod numerami telefonu 41 311 46 91 wew. 304, 305.

Ogłoszenie o naborze znajduje się w zakładce Konkursy/2014-2020/3.1.1 Lokalna sieć innowacji